Skip to main content
 首页 »

原创歌词;我只想好好的醉一回

2022-05-25 02:59:561798

                                           我只想好好的醉一回
                                           举起酒杯我心头碎
                                           心头碎啊

                                          泪洒心肺我无处诉啊
                                          夜深静酒作伴 
                                          梦醒两泪哭断畅
                                          哭断畅啊

                                          我只想好好的醉有一回
                                          举起酒杯我泪纷纷
                                          昏天黑地无处存啊
                                          无处存啊

                                          泪洒心肺我无处诉啊 
                                          望色空月梦照西啊  
                                          梦照西啊  

                                          夜深静空作伴 
                                          西落山野梦醒魂 啊
                                          梦醒魂啊 
                                          若问佳人何日明啊
                                          何日明啊

上一篇: 慢半拍歌词

下一篇: 可乐鸡翅

评论列表暂无评论
发表评论